Wifi

Cobertura 99% Wifi. Compra dels accesos a recepció..!!

Preus -Precios – Price -Prix

1 h = 4 Eur.
1 dia / jour / day = 8 Eur.
2 dies/ días / jours / days = 12 Eur.
7 dies/ días / jours / days = 14,90 Eur. .
14 dies / días / jours / days = 24,90 Eur.
30 dies / días / jours / days = 29,90 Eur.