Normes de Règim Intern

Camping Neptuno
C/ Rodors, 23 – Platja de Pals 17256 Pals
Tel: +34 972 63 67 31
www.campingneptuno.com [email protected]

NORMES DE RÈGIM INTERN
Tota persona que entri en el Càmping està obligada a cumplir aquest reglament:Horari de silenci y prohibida la circulació de vehicles dins del Càmping de 24h. a 7h.

Prohibida la circulació per TOT EL CÀMPING, exceptuant casos excepcionals, de urgència (ambulancia, médica o similar).

 •  Horari d’ obertura del Càmping y lliure circulació de vehícles de 7h. a 24h.
 •  La velocitat màxima permesa en el Càmping es de 10Km/h.
 •  Les parcel·les han de quedar lliues i netes abans de les 12h., i els bungalows lliures i nets abans de las 10.30h., una sortida posterior a la permesa suposa el apgament d’ una jornada més.
 • Per calcular la factura de la seva estada es computa per nits que vostè ha pernoctat en el càmping.
 • La factura es pot pagar el mateix dia de sortida o uns dies abans.
 • Si canvia les dates de sortida que ha reservat, ho comuniqui el dia d’ arribada.
 •  NO ACCEPTEM ANIMALS DE COMPANYIA !! NO ACCEPTEM GOSSOS !!!
 •  No s’ admitirà l’ entrada de menors de 17 anys que no vagin acompanyats d’ un adult que sigui el seu responsable.
 •  Els menors de 10 anys han d’ anar sempre acompanyats d’ un responsable en totes las instal·lacion del càmping, en especial en els sanitaris i en las piscines.
 •  El vehícle és situarà dins de la parcel·la assignada.
 • En cap cas es permet ocupar la parcel·la veïna sense permís de recepció.
 •  Les visites als campistes han de ser notificades i pagades a recepció. El càmping es reserva el dret d’ expulsar les visites que no hagin passat per recepció. No és permeten visites entre les 21h. y 9h.
 •  Està PROHIBIT totalment tots els focs que no es facin en barbacoes de gas.
 • Encendre foc es motiu de denuncia a les forces de l’ ordre i expulsió del Càmping.
 •  Les deixalles s’han de dipositar en Bosses i portar-la als contenidors existents. No es permés deixar bosses a terra.
 •  Es recomana no deixar objectes de valor o grans quantitats de diner a la caravana o tenda.  Els campistes son responsables de les seves pertinències: cotxes, caravanes, bicicletes, etc.
 •   Es respectarà en tot moment el descans del veí i sobretot durant la nit.
 •  No se accepten targetes de crèdit.
 •  El client farà us degut de les instal·lacions del Càmping, procurant el bon manteniment de les mateixes.
 •  Qualsevol irregularitat en el bon funcionament del Càmping es comunicarà inmediatament a Recepció.
 •  Dins de les normes del càmping i per gaudir de bona convivència: Respecti les flors, arbustos y arbres.
 •  Faci ús racional de l’ aigua i de l’ energía, contribuirà en la conservació del medi ambient i en no malgastar els recursos naturals.
 • Pengi la roba discretament.
 •  Ajudi en la recollida selectiva de residus, separi els residus segons la seva naturalesa ( paper ,cartró, vidre, envasos, llaunes ) i depositi’ls en els contenedors destinats a tal finalitat. Si tienen algún residu especial com pot ser fluorescent, bateríes de cotxe, bombetes, pneumátics de bicicletes ,carpes, etc…, han depositar-los en els contenidors específics (deixellaria) a 1 Km. del Càmping.
 • Les persones que no cumpleixin aquestes normes de règim intern, o las normes llògiques d’ una bona convivència, seràn convidades a abandonar el Càmping i si no ho fessin serien expulsades.

NORMES ESTRICTES:

 • El client es compromet a abandonar el càmping en cas de: Saltar la valla del càmping, es a dir, sortir o entrar per algún punt que no sigui la entrada del càmping. No respectar l’ horari de tancament de la piscina.  Manipulació d’ alguna de les caixes de llum del càmping. No mantenir un volum baix de la TV o de la música, els veïns han que poder gaudir de la tranquil·litat. Introduïr persones en el càmping sense l’ autorizació de la recepció.

Agraïm la seva estància al càmping i esperem que tinguin unes bones vacances.
Atentament,

La Direcció del Câmping